Σωτήρης Θεριανός
Φωτεινού 3
Λευκάδα

tel: 2645022812
     264502282
     6932988580
email: sotiristherianos@gmail.com

Sotiris Therianos
3 Fotinou str
Lefkada